Bosbouw klepelmaaiers

Wordt gebruikt voor het opschonen van begroeide oppervlakten en onderhoud van bos- en landbouwoppervlakken. Bestemd voor het fijnhakken van alle soorten hout, takken, struikgewas, houten gewasresten, kreupelhout en stammetjes.

Een rustige werking wordt bereikt door een elektronisch uitgebalanceerde rotor met een Low Vib (LW) opstelling van de klepelhamers. Dit zorgt voor een vermindering van de vibraties, minimale buigspanning en deformatie, wat de levensduur van de klepelmaaier verlengt.

Heeft u vragen  Heeft u hulp nodig?

Graag zijn wij u van dienst en geven wij u aanvullende informatie.

Stuur uw vraag