Klepelmaaiers

De klepelmaaier is een machine, die ontworpen is voor het mulchen van gewasresten in de landbouw, wijnbouw, fruitteelt en bij het opschonen van boerenland en bestanden van nutsbedrijven en van openbare infrastructuur.

Universele klepelmaaiers

Universele
klepelmaaiers

Worden gebruikt voor het mulchen van gewasresten in de landbouw (maisstoppel, stro, aardappelloof, zonnebloem, groene bemesting voor onderwerken), groenvoorziening (langs wegen, spoorwegen en infrastructurele objecten en waterlopen en langs oevers), in de fruitteelt en de wijnbouw (takken, wijnstok, grasland en het opschonen van weiland).


Zie de gedetailleerde omschrijving

Groot volume klepelmaaiers

Groot volume
klepelmaaiers

De agrarische klepelmaaiers zijn robuust en voor veelzijdig gebruik bij het werk op grotere landbouwoppervlakken en bij een grotere werksnelheid. Ze zijn vooral bestemd voor het mulchen van koren- en maisstoppels, grasland, zonnebloem en andere gewassen die worden gebruikt bij groenbemesting (door onderploegen).Zie de gedetailleerde omschrijving

Zijklepelmaaier

Zijklepelmaaiers

Naast het universele gebruik in de landbouw zijn ze ook bestemd voor het mulchen van openbare oppervlakten met een helling van +90°/-60°, vooral bermen van waterstromen, sloten, wegbermen en grasvelden, boomgaarden en weiland.


 Zie de gedetailleerde omschrijving

Cirkelmaaiers

Cirkelmaaiers  

Vooral bestemd voor het snel en effectief mulchen van grasvelden in boom- en wijngaarden, parken, weilanden, vliegvelden, golfterreinen enz. 


 Zie de gedetailleerde omschrijving

Wijnbouw-fruitteelt klepelmaaiers

Bestemd voor professioneel gebruik in de wijnbouw en fruitteelt voor het mulchen van wijnstokken, takken en gras.

 


Zie de gedetailleerde omschrijving

Bosbouw klepelmaaiers

Wordt gebruikt voor het opschonen van begroeide oppervlakten en onderhoud van bos- en landbouwoppervlakken. Bestemd voor het fijnhakken van alle soorten hout, takken, struikgewas, houten gewasresten, kreupelhout en stammetjes.


Zie de gedetailleerde omschrijving

Klepelmaaiers voor asperges

Eenvoudig in gebruik, doelmatig en praktisch ontwerp geven de gebruiker de nodige betrouwbaarheid en gemak bij het werk en geven duidelijk betere resultaten bij het mulchen.
Zie de gedetailleerde omschrijving

Heeft u vragen  Heeft u hulp nodig?

Graag zijn wij u van dienst en geven wij u aanvullende informatie.

Stuur uw vraag