Groot volume klepelmaaiers

De agrarische klepelmaaiers zijn robuust en voor veelzijdig gebruik bij het werk op grotere landbouwoppervlakken en bij een grotere werksnelheid.

Ze zijn vooral bestemd voor het mulchen van koren- en maisstoppels, grasland, zonnebloem en andere gewassen die worden gebruikt bij groenbemesting (door onderploegen).

Een rustige werking wordt bereikt door een elektronisch uitgebalanceerde rotor met een Low Vib (LW) opstelling van de klepelhamers. Dit zorgt voor een vermindering van de vibraties, minimale buigspanning en deformatie, wat de levensduur van de klepelmaaier verlengt.

Heeft u vragen  Heeft u hulp nodig?

Graag zijn wij u van dienst en geven wij u aanvullende informatie.

Stuur uw vraag